Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒

PBSTDSoldier28Feb2562

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เดินทางไปยังกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๑๓ เขาจีนแล  อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและชมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ โดยมีคุณครูพิชญ์ สอนจรูญ ให้การรต้อนรับฯ

 

f t g m