กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒

Category: News2562
Published: Friday, 01 March 2019 08:50
Written by Super User
Hits: 1251

PBSTDSoldier28Feb2562

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เดินทางไปยังกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๑๓ เขาจีนแล  อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและชมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ โดยมีคุณครูพิชญ์ สอนจรูญ ให้การรต้อนรับฯ