กิจกรรมผู้บริหาร คณะครู ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงราย

Category: News2562
Published: Wednesday, 06 March 2019 09:03
Written by Super User
Hits: 574

PBChaingrai6Mar2562

ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู  เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนของ ๒ โรงเรียน ณ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ๑.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ๒. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณะครู ของทั้งสองโรงเรียนเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

(ขอขอบคุณภาพจากคุณครูลวาศรี ศรีจำปา, คุณครูสิรินภา วิงวอนและคุณครูเบญจวรรณ ซื่อสัตย์)