Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต

PBFloorrepair6Mar2562A

วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี  งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป  นำคนงานรื้อแผ่นพื้นปูนบริเวณหลังโดมใหญ่ ที่เกิดการยุบตัวและโปร่งพองจากของรากต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  ทำให้พื้นไม่ราบเรียบเสมอกัน  เป็นอปุสรรคต่อการเดินเรียนของนักเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณดังกล่าว  โดยดำเนินการรื้อแผ่นพื้นปูนออก  เพื่อปรับปรุงพื้นให้แน่นขึ้นและจัดเรียงแผ่นพื้นปูนใหม่ให้ราบเรียบสวยงาม  เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ต่อไป

 

f t g m