Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิตและประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ Gifted

PBSTDProjectscigifted report14Mar2562A

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน  ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองที่นำนักเรียนที่มารายงานตัวและรับฟังคำชี้แจงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบตัวเป็นนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในกิจกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิตและประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ Gifted(ภาษาอังกฤษ)

 

f t g m