Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

PBCongrate krujoe kruben15Mar2562A

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(วัดเขาพระงาม) อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับคุณครูวรวิทย์ คำผลึก(ครูโจ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(วัดเขาพระงาม)  จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับคุณครูเบญจวรรณ แสงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ   ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ ทั้ง ๒ ท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

 

f t g m