กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิตและประเภทโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ) สอบได้ตัวสำรอง

Category: News2562
Published: Monday, 18 March 2019 10:44
Written by Super User
Hits: 876

PBScimathgifted spareregister18Mar2562A

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๕๐ น. ณ ห้องประชุมชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  กล่าวให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองและกล่าวให้กำลังใจนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิตและประเภทโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งมารอรับฟังการเรียกเลื่อนสถานะเป็นตัวจริง  โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินการฯ ซึ่งในประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิต มีนักเรียนไม่มามอบตัวจำนวน ๑๐ คน  ประเภทโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ)  มีนักเรียนไม่มามอบตัวจำนวน ๑ คน โดยถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ตามกำหนดการฯ คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้ดำเนินการเรียกรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง เลื่อนสถานะเป็นตัวจริงและดำเนินการมอบตัว, ลงทะเบียนเรียน ในลำดับต่อไป