Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ​ ลูกจ้างชั่วคราว​

PBMeetingOfficer20Mar2562

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ​ ลูกจ้างชั่วคราว​ โดยมี นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล , คุณครูวันเพ็ญ แสงชาติ หัวหน้างานบุคลากร ดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้ในการประเมินฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ​ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมฯ

(ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

f t g m