Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภาคคณะสงฆ์(ภาค ๓) สิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี

PBPrayWinner22March2562

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วัดโพธิ์แก้ว อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้คุณครูฉัตรชัย  พุ่มเถื่อนและคุณครูธนบัตร พึ่งอิ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค ๓) ซึ่งได้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท,ลพบุรี ประเภททีมชายล้วน   ผลการการประกวดฯ นักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ   ในโอกาสนี้ผู้บริหารและคณะครู ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันฯ ที่สามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนของเราและขออวยพรให้ประสบผลสำเร็จในระดับประเทศต่อไป

(ขอขอบคุณภาพและข่าวจากคุณครูธนบัตร พึ่งอิ่ม)

f t g m