Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ(๒๓ มี.ค.๒๕๖๒)

PBAdmission General23Mar2562A

PBAdmission General23Mar2562C

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลประมาณ ๐๙.๒๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นบน) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ (วันที่สอง) โดยมี นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล คณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังข้อชี้แนะต่างๆ  โดยในวันนี้มีท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานเดินทางมาสมัครสอบอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถชมสถิติจำนวนผู้สมัครสอบได้ที่นี่

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >>icon new

 

f t g m