Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารเรียน

PBRebuild bridge28Mar2562

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป  ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารเรียนตึก ๕ กับหอประชุมพิบูลสงคราม  ให้มีความสะดวกเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละช่วงฤดูกาลให้มากขึ้น  โดยในส่วนของหลังคาเปลี่ยนเป็นเมลทรัลชีต   เพิ่มความแข็งแรงทนทานและเพิ่มกันสาดด้านข้าง  ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยพร้อมให้บริการคณะครู บุคลากรและนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้

 

f t g m