Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

PBM6Certificate29Mar2562B

PBM6Certificate29Mar2562C

PBM6Certificate29Mar2562E

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๔๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีนางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ  กล่าวรายงานฯ   ในพิธีฯได้รับเกียรติคณะผู้บริหาร คณะครู  ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนักเรียน พ.บ.๑๑๙  ทุกๆคนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและอวยพรให้นักเรียน จงประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป จากนัน้ในช่วงสุดท้าย ผู้ร่วมพิธีทุกคน ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชลูกพิบูลวิทยาลัยและบันทึกภาพร่วมกัน เป็นการเสร็จพิธี

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m