Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา"

PBSTDcaretraining01Apr2562

เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน, คุณครูยอดยิ่ง  ทองหล่อ  เข้าร่วมรับการฝึกอบรม"หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ"  โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานในพิธีฯ

 

f t g m