Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมให้การต้อนรับคุณครูและบุคลากรใหม่ย้ายมาปฏิบัติราชการฯ

PBTeacher new05Apr2562A

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประดูแดง  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู  ร่วมให้การต้อนรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน ๔ ท่าน มีรายนามดังนี้ 
               ๑.นางรพีพรรณ ปิ่นมณี วิชาเอกนาฏศิลป์ จาก ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
               ๒.นายชลเทพ สมัครการ วิชาเอกศิลปกรรม (ดนตรี) จาก ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี
               ๓.นางสาวดอกจันทร์ พวงยอด วิชาเอกสังคมศึกษา จาก ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี
               ๔.นางสาวรติมา ชาติสุข ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการในโรงเรียน

(ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

f t g m