Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบทั่วไปและคะแนน O-NET

PBSTDGeneral report06Apr2562A

PBSTDGeneral report06Apr2562C

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการและกำกับดูแลการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบทั่วไปและคะแนน O-NET  โดยมีคณะครูปฏิบัติหน้าที่รับการรายงานตัวนักเรียนที่สอบได้ตัวจริงและตัวสำรองและในส่วนของนักเรียนที่สอบได้ในแผนการเรียนไทย-สังคม นักเรียนจะต้องเลือกวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ งานธุรกิจ, งานบ้าน, งานเกษตร   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิปละ ได้แก่ นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล และห้องเรียนกีฬาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา  โดยหลังจากนี้นักเรียนที่สอบได้จะต้องปฏิบัติตามกำหนดการในเอกสารที่แจกให้กับนักเรียน ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็การรับมอบตัวนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ตามกำหนดการต่อไป

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >>

 

f t g m