Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตวิทยา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

PBJitarsa904ForKing26Apr2562

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตวิทยา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

(ภาพโดยงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

f t g m