Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันเขียว-แดง ฟุตซอล คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑

PBFootsal28Apr2562A

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันเขียว-แดง ฟุตซอล คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ โดยคุณครูโอภาศ ตันติผาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันฯ โดยมี จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษาและนักเรียนร่วมในพิธีเปิดฯ  ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

PBFootsal28Apr2562C

 

f t g m