Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๕ รุ่นที่ ๒

PBKhunnathum07May2562A

PBKhunnathum07May2562C

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ คุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีคณะครูที่ปรึกษานักเรียน ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๕ รุ่นที่ ๒ (ห้องเลขคู่) 

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

f t g m