Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๑

PBKhunnathum08May2562A

PBKhunnathum08May2562C

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ คุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีคณะครูที่ปรึกษานักเรียน ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๑ (ห้องเลขคี่) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๘-๙ พ.ค. ๒๕๖๒ นี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

f t g m