กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๒

Category: News2562
Published: Friday, 10 May 2019 12:55
Written by Super User
Hits: 475

PBKhunnathum10May2562A

PBKhunnathum10May2562C

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๒ (ห้องเลขคู่) โดยคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>