Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning

PBWorkshop13May2562A

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยมีคณะผู้บริหารร่วมในพิธีฯ การอบรมครั้งนี้มีคณะวิทยากร จากสถาบันรามจิตติ เป็นผู้อบรมฯให้ความรู้แก่คณะครู,บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน มรภ.ลพบุรี

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m