Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๒

PBOpenT1B2562 16May2562A

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

f t g m