Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเก็บรักษ์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

PBKeeplove23May2562A

PBKeeplove23May2562C

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการเก็บรักษ์ สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมี คุณโตโน่(ภาคิน คำวิลัยศักดิ์) พร้อมเพื่อนศิลปินนักแสดง โดยในช่วงแรกเป็นกิจกรรมเสวนาเรื่องทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย คุณโตโน่  เชิญชวนนักเรียนร่วมตั้งคำถามและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวด้วย  โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้แล้ว  กิจกรรมที่สอง คุณโตโน่  เชิญชวนน้องๆ นักเรียนร่วมกันเก็บขยะต่างๆ บริเวณภายในโรงเรียน  โดยกิจกรรมนี้จัดระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ ซึ่งในวันที่สองของการจัดกิจกรรมฯ คุณโตโน่  และนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมฯ จะไปเก็บขยะต่างๆ ณ สถานที่ๆกำหนดไว้ภายในตัวเมืองจังหวัดลพบุรี

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

PBKeeplove23May2562E

PBKeeplove23May2562G

กิจกรรมโครงการเก็บรักษ์ สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม: โดย คุณโตโน่  เชิญชวนคณะครู และนักเรียนร่วมกันเดินเก็บขยะต่างๆบริเวณโรงเรียนฯและศาลพระกาฬ   โดยมีรถเก็บขยะจากเทศบาลเมืองลพบุรี มาร่วมอำนวยความสะดวกในการขนขยะ ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองลพบุรีไว้ ณ โอกาสนี้ 

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m