Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

PBActivity24May2562A

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  ร่วมกันร้องเพลงชาติ ร้องเพลงมาร์ชลูกพิบูล สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา  ตามลำดับ  จากนั้นมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ(AFS) โดยคุณครูสิริวรรณ ภิญโญลักษณา  คุณครูผู้ประสานงานฯ กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจในการเปิดประสบการณ์เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างแดน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องศูนย์ AFS อาคารเรียน ตึก ๖  และได้นำนักเรียนที่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศต่างๆในรุ่นที่ผ่านมา ได้มาแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ นักเรียนได้ทำความรู้จัก และในช่วงสุดท้ายคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน พบกับนักเรียนโดยได้กล่าวกับนักเรียนในเรื่องของระเบียบ วินัย การปฏิบัติตนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 

 

f t g m