Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเก็บรักษ์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม(วันที่สอง)

PBKeeplove24May2562A

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องประชุมชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้งานแนะแนวการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมโครงการเก็บรักษ์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม โดยคุณโตโน่ (ภาคิน คำวิลัยศักดิ์) และคุณอู๊ด เป็นต่อ (ธีระชาติ ธีระวิทยากุล)  เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับนักเรียนจิตอาสา, กลุ่มนักเรียนครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, นักเรียนจากโรงเรียนพระนารายณ์ และนักศึกษาจากมาหวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์หัวหินฯ) จากนั้นในเวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปยังวัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อดำเนินกิจกรรมเก็บขยะต่างๆ ต่อไป

<<ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>icon new

 

f t g m