กิจกรรมพิธีเปิดยุทธการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Category: News2562
Published: Wednesday, 29 May 2019 09:19
Written by Super User
Hits: 460

PBActivity29May2562A

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  ร่วมกันร้องเพลงชาติ ร้องเพลงมาร์ชลูกพิบูล สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา  ตามลำดับ   จากนั้น นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรมยุทธการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒