Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๔ มิ.ย.๒๕๖๒)

PBWatinschool4June2562A

PBWatinschool4June2562C

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๑๕ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ รับศีล ฟังธรรมะ ทำบุญตักบาตร และกรวดน้ำรับพร  ในกิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งจัดทุกๆวันอังคารของสัปดาห์  ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในโอกาสนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู  บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๘.๐๐ น. 

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m