Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

PBActivity05June2562A

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงชาติ  เพลงมาร์ชลูกพิบูลฯ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา ในกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  จากนั้น คุณครูสุเทพ อู่พยัคฆ์  ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันไหว้ครู  และกิจกรรมรับขวัญต้นกล้าประดู่แดง พ.บ.๑๒๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ และได้นัดคณะครูและนักเรียนหมายการซักซ้อมพิธีไหว้ครู  วันพุธที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ (หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง) และสุดท้ายได้นัดหมายนักเรียนผู้ถือพานไหว้ครูของแต่ละห้องพบหลังเลิกแถว // ในช่วงสุดท้าย จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ขอพบนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนกรอกข้อมูลทำประวัติการใช้รถและแจกป้ายเข้าออกบริเวณโรงเรียน  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฏหมายจราจรและเป็นการป้องกันทรัพย์สินของนักเรียนด้วย

 

f t g m