Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

PBActivity06June2562A

PBActivity06June2562D

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงชาติ  เพลงมาร์ชลูกพิบูลฯ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา ในกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  จากนั้น คุณครูจีรภัสส์ บัวสุวรรณ กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่มีเวลาว่าง ร่วมกิจกรรมเทศมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โดยได้นำนักแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ มาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

 

f t g m