Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

PBActivity07June2562A

PBActivity07June2562B

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงชาติ  เพลงมาร์ชลูกพิบูลฯ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา ในกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  ลำดับต่อมา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตซอล เขียวแดง คัพ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๖๒ - ๑๘ พ.ค.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  โดยคุณวรวุธ  ปัญญาวุธานนท์ มอบเงินจำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆของโรงเรียนฯ   จากนั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ คุณครูณรงค์ฤทธิ์ เศรษฐหิรัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ในโอกาสที่เป็นผู้ฝึกสอนของทีมฟุตบอลจังหวัดลพบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Prime minister cup 2019 (ประเภทประชาชน)และได้เป็นตัวแทนระดับเขต ๑ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับประเทศ ณ จังหวัดน่าน

 

f t g m