Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

PBTesmahachartforking07June2562A

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๔๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมในพิธีเปิดฯ โดยผู้ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ รับศีลและร่วมฟังเทศน์ฯ ซึ่งแสดงธรรมโดย พระมหาสุทธิชัย สุนทรวาที(ป.ธ.๔) วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทราและสามเณรศิริพล พฤษกรรม (ป.ธ.๔) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

<<ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>icon new

 

f t g m