Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

PBActivity10June2562A

วันที ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงชาติ  เพลงมาร์ชลูกพิบูลฯ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา ในกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน จากนั้นมีข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศแคนนาดา  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณครูสิริวรรณ ภิญโญลักษณา ศูนย์ประสานงาน AFS ชั้น ๓ ตึก ๖ และการแจ้งข่าวการสูญเสียนักเรียนก่อนวัยอันควร คือ นางสาวอมลรดา  โสภาพ ระดับชั้น ม.๕/๒๐ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน  โดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกคน ขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ปกครองของนักเรียนไว้ ณ โอกาสนี้

 

  

f t g m