Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)

PBActivity12June2562A

วันที ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงชาติ  เพลงมาร์ชลูกพิบูลฯ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา  หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน   คุณครูสุเทพ อู่พยัคฆ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน  ดำเนินการซักซ้อมพิธีไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนต่างๆและปฏิบัติได้ถูกต้อง  โดยจัดระเบียบและกำลังตำแหน่งนักเรียนตัวแทนห้องผู้ทำหน้าที่ถือพานไหว้ครู  จากนั้น คุณครูอุบล ควรระงับ และคุณครูเสาวนีย์ ธรรมพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดำเนินการซ้อมขั้นตอนการถือพานไหว้ครู, การกราบคุณครู ฯลฯ  เพื่อให้เกิดความถูกต้องสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยกำหนดการไหว้ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

 

f t g m