Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการประกวดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

PBPhanwaikrucompetion12June2562A

PBPhanwaikrucompetion12June2562C

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โดยคุณครูสุเทพ อู่พยัคฆ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีนักเรียนทั้ง ๓ ระดับชั้น ของแต่ละห้องส่งตัวแทนห้องเข้าร่วมประกวดพานไหว้ครู ซึ่งแบ่งเป็ประเภทต่างๆ เช่น ประเภทประดิษฐ์และลวดลายไทย, ประเภทความคิดสร้างสรรค์, ประเภทขนมหวาน ฯลฯ (ผลการตัดสินจะประกาศและมอบรางวัลแก่นักเรียนในวันพรุ่งนี้หลังเสร็จพิธีไหว้ครู)

<<ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>icon new

 

f t g m