กิจกรรมรับขวัญต้นกล้าประดู่ พ.บ.๑๒๒

Category: News2562
Published: Thursday, 13 June 2019 15:16
Written by Super User
Hits: 394

PBFreshy122 13June2562A

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

PBFreshy122 13June2562C

PBFreshy122 13June2562E

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับขวัญต้นกล้าประดู่แดง พ.บ.๑๒๒ โดยได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ลำดับต่อมาพี่ๆ ม.๕ ม.๖ ร่วมกันบูมให้แก่น้องๆและร่วมกันร้องเพลงมาร์ชลูกพิบูลวิทยาลัย  จากนั้น นักเรียนแยกย้ายไปยังจุดนัดหมายของแต่ละห้องเพื่อดำเนินกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new