Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

PBActivity17June2562A

PBActivity17June2562C

PBActivity17June2562E

วันที ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงชาติ  เพลงมาร์ชลูกพิบูลฯ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา  โดยหลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  กลุ่มบริหารวิชาการ โดยคุณครูกนกวรรณ  สร้อยคำ  นำนักศึกษาที่จะมาสังเกตุการณ์สอนจากมหาวิทยาลัยราชภุฏเทพสตรีลพบุรีมาแนะนำตัวให้คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ทำความรู้จัก ลำดับต่อมา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบเกียรติบัตรประกาศคุณความดีและพระหลวงพ่อขาวแก่ น.ส.ศศิตา เชลงศักดิ์ ม.๔/๑๗ ซึ่งเก็บเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ได้และนำส่งคุณครูเพื่อติดตามหาเจ้าของเงิน และสุดท้าย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนตัวแทนห้องที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากการประกวดแข่งขันทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

<< ชมภาพกิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกวดทำพานไหว้ครู >>icon new

 

f t g m