กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Category: News2562
Published: Monday, 24 June 2019 07:57
Written by Super User
Hits: 453

PBVichakancamp22June2562A

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งกิจกรรมค่ายวิชาการ แบ่งเป็นค่ายต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายคณิตศาสตร์, ค่ายภาษาไทย, ค่ายสังคมศึกษา, ค่ายภาษาต่างประเทศ ฯลฯ (ท่านสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่เฟ๊ซบุ้คเพจของงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและเฟ๊ซบุ้คเพจของกลุ่มสาระการเรียนรู้)

(ภาพโดยงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)