Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของทีมนักกีฬาโรงเรียนฯ

 

PBSportteam24June2562B

PBSportteam24June2562A

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานข่าวกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของทีมนักกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ คุณครูโอภาศ ตันติผาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ดำเนินการจัดเตรียมทีมนักกีฬา ได้แก่ ทีมบาสเกตบอลชาย-หญิง ดูแลการฝึกซ้อมโดยคุณครูโอภาศ ตันติผาติ  , ทีมวอลเล่ย์บอลชาย-หญิง ดูแลการฝึกซ้อมโดยคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด และคุณครูณัฐวรรณวัฒน์ ยิ้มสิงห์, ทีมฟุตบอลชาย ดูแลการฝึกซ้อมโดยคุณครูณรงค์ฤทธิ์ เศรษฐหิรัญ  ซึ่งได้ดำเนินการเรียกตัวนักกีฬาฝึกซ้อมตั้งแต่เปิดภาคเรียนเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่าน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ เช่น กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดลพบุรี, กีฬานักเรียนธนาคารออมสิน ฯลฯ

 

f t g m