Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการแข่งขันพิบูลสตรีทบาสเกตบอล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

PBStreetbasketball26June2562A

PBStreetbasketball26June2562C

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ณ สนามบาสเกตบอล(โดมเล็ก) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ น.ส.อินทุอร ศรีสิงห์ และ น.ส.แพรพลอย โรจนกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ดำเนินการทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อส่งเสริมกีฬาสตรีทบาสเกตบอลให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาประเภทนี้ และเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยหันมาออกกำลังกายเล่นกีฬา  โดยมีคุณครูโอภาส  ตันติผาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาฯ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >> icon new

 

f t g m