Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปี ๒๕๖๒

PBPorpaing28Jun2562A

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๑๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รับมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน  ผู้แทนมูลนิธิครอบครัวพอเพียงและคณะวิทยากรครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  โดยหลังจากนั้นในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นบน)  มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๔ ในโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปี ๒๕๖๑ และในช่วงบ่ายเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีกิจกรรมการอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงกับการบูรณาการในรูปแบบ การอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงกับการบูรณาการในรูปแบบโครงงาน เพื่อสืบสานศาสตร์ของพระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แก่คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔ และคณะครูที่สนใจ, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >>icon new

f t g m