กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Category: News2562
Published: Sunday, 30 June 2019 10:39
Written by Super User
Hits: 432

PBM4Classroommeeting30June2562A

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หลังเสร็จสิ้นการไหว้พระสวดมนต์แล้ว  ท่านประธานในพิธีฯ ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้แสดงความยินดีที่บุตรหลานของทุกท่านสามารถสอบเข้ามาศึกษาระดับชั้น ม.๔ ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้  และได้กล่าวถึงการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของสมาคมผู้ปกครองฯ ในการช่วยสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในทุกๆปี, การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆของโรงเรียนและการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน   นอกจากนั้นจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ต่างๆภายในจังหวัดลพบุรี  โดยการนำรายได้จากการจัดงานฤดูหนาวมาใช้ในการดำเนินงานฯ  ช่วงสุดท้ายได้กล่าวอวยพรและขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และหากมีข้อสงสัยใดหรือมีสิ่งใดที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจะช่วยเหลือได้  สามารถติดต่อสอบถามได้  พร้อมยินดีที่จะเป็นตัวแทนของท่านผู้ปกครองทุกท่านในการประสานงานกับโรงเรียนในเรื่องต่างๆ   ลำดับต่อมา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้พบกับท่านผู้ปกครองนักเรียน โดยได้กล่าวถึงการจัดการเรียนสอนของโรงเรียนในภาพรวม, การเชิญชวนผู้ปกครองร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา ๑๒๐ ปี พิบุลวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงหอประชุมภุมมสโร โดยในปีนี้มีพระหลวงพ่อขาวและพระหลวงปู่เนียม มอบเป็นของที่ระลึกฯ  จากนั้น ท่านผู้ปกครองได้แยกไปยังห้องเรียนต่างๆ เพื่อพบกับคุณที่ปรึกษาเพื่อรับทราบพฤติกรรมต่างๆ, การเรียนของนักเรียนในช่วงที่ผ่านมา ฯลฯ