Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน(๒ ก.ค.๒๕๖๒)

PBActivity2July2562A

วันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตาแล้ว  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พบกับนักเรียนโดยได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบ ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ โดยในโกอาสนี้ได้เชิญชวนคณะครู นักเรียนเข้าร่วมทำบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปรับปรุงหอประชุมภุมมสโร โดยในปีนี้มีของที่ระลึกเป็นพระบูชา หลวงพ่อขาว วัดพระยาออก และหลวงปู่เนียม ภุมมสโร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฯ ลำดับต่อมาช่วงสุดท้าย เจ้าหน้าที่จากศูนย์รับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย จังหวัดลพบุรี มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต โดยแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวของผู้บริจาคโลหิต เช่น ต้องมีอายุครบ ๑๗ ปีขึ้นไป, พัหผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดเว้นอาหารที่มีไขมันสูง ฯลฯ ซึ่ง ศูนย์รับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย จังหวัดลพบุรี จะมาดำเนินการรับบริจาคโลหิต วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 

f t g m