Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน

PBSportbudget05Aug2562A

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๑๔ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้ให้การสนับสนุนดังนี้
๑. นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
๒. ผู้แทนบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มอบเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
โดย หัวหน้าคณะสี ประธานคณะสีและผู้แทนนักเรียนแต่ละคณะสี  เป็นผู้รับมอบฯ  ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ได้มอบเงินในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m