Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน(๕ ส.ค.๒๕๖๒)

PBSportday05Aug2562A

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บ่ายวันนี้เป็นการแข่งขันฯวันแรกของกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอลชาย-ฟุตบอลหญิง, บาสเกตบอลหญิง, เซปักตะกร้อชาย-หญิง ฯลฯ

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m