Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน(๘ ส.ค.๒๕๖๒)

PBSportday08Aug2562A

PBSportday08Aug2562C

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการแข่งขันฯกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  และในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m