Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

PBTakor22Aug2562A

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ณ สนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (นัดแรก) ระหว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แข่งขันกับ ทีมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา , พิบูลวิทยาลัย แพ้ โคกสำโรงวิทยา ๒ ต่อ ๑ เซต

 

f t g m