Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ทีมแฮนด์บอลหญิง พิบูลวิทยาลัย คว้าแชมป์กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

PBHandball28Aug2562A

PBHandball28Aug2562C

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๒๐ น. ณ สนามแฮนด์บอล โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติจาก นางกรองทอง  บุญทิพย์จำปา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ มอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ประเภทหญิง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ซึ่งผลการการแข่งขันฯ มีดังนี้ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ, โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ ๑, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รองชนะเลิศอันดับ ๓  ส่วนประเภททีมชาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ เกตุสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล   มอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  โดยผลการการแข่งขันฯ มีดังนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองม่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ, โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ , โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รองชนะเลิศอันดับ ๒, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รองชนะเลิศ อันดับ ๓

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m