กิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

Category: News2562
Published: Monday, 02 September 2019 08:23
Written by Super User
Hits: 429

PBTeacher30Aug2562

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการตามแผนงานโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบริบทเครือข่ายมัธยมศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต่างๆ ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้และนำเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ต่อไป