Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

PBMathcompetion17Sep2562A

วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และแสดงความชื่นชมยินดีกับนายภัทราวุธ  จุลสุคนธ์  ระดับชั้น ม.๖/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และนายณัฐศักดิ์ ประหยัด ระดับชั้น ม.๖/๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  กิจกรรมการแข่งขันการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m