Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

PBSPM5Meeting24Sep2562A

PBSPM5Meeting24Sep2562C

PBSPM5Meeting24Sep2562E

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการเปิดการประชุมฯ โดยหลังเสร็จพิธีการฯ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นเกียรติในการมอบการ์ดอวยพรวันเกิดแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันเกิดในเดือนกันยายน, มอบเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา, มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคือ นายทวีสิน บุญต่อ นักเรียนระดับชั้น ม.๔ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" จ.อ่างทอง  กระทำความดีในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พวงข้างตกคลองส่งน้ำ โดยได้ช่วยเหลือนักเรียนที่โดยสารและผู้ขับขี่ให้ปลอดภัย รวมจำนวน ๕ คน   จากนั้นต่อมาเป็นการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m